Reklamacje i zwroty

Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) – dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży  Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej  (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime.

W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz towar powinno być wysłane na adres: ul. Ogrodowa 65, 00-876 Warszawa. Do oświadczenia musi być dołączony paragon, jako dowód zakupu. Wzór oświadczenia zostanie dostarczony Kupujacemu drogą emailową. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, przesłanego przez Kupującego.

Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.